юли 24, 2024

Всичко за ремонта, дома и градината, обзавеждане, идеи за нова баня …

Как да си направите мечтаната райска градина?

Следвайте модерните тенденции в озеленяването и създайте кътчета с цветя, които да зареждат градината с настроение през цялата година. Улеснете своята работа по тяхното отглеждане, като създадете атрактивен и практичен дизайн на цветарник по Ваш избор. Сами изберете размера и височината, съобразно пространството с което разполагате. За целта на Ваше разположение са мултифункционалните кашпи Triflor, с размер 28,7 x 30 x 15 cm. Благодарение на тяхната форма може да изградите цветарници с овални форми на едно или на няколко нива. Убедете се сами със следващите предложения за оригинален цветарник във форма на кръг и елипса.

Подгответе основата

Стартирайте работата по цветарника, като подготвите основата. За целта осигурете дренажен слой, който ще гарантира стабилност на цветарника, като отвежда водата от кашпите в почвата. Заравнете основата с помощта на нивелир и очертайте формата на цветарника.

Ето и нашите нестандартни идеи. Ако решите може да  експериментирате с височината, като добавите толкова  редове, колкото са Ви необходими.

Цветен оазис във форма на кръг

Предлагаме Ви лесен за изпълнение дизайн с три реда кашпи, който  предлага възможността да аранжирате каскада от цветя. За целта подредете кашпите на втори и трети ред с отстъп ½ дължината спрямо предходния ред. За да пресъздадете нашето предложение са необходими общо 61 броя кашпи.

Очертайте  първи ред на цветарника

След като сте подготвили основата, очертайте цветарника с помощта на канап. За целта измерете канап с дължина 1,64 m. Дължината на канапа трябва да е равна на диаметъра на кръга (AB= DE), а в нашия случай той е 1,64 m. Позиционирайте канапа в точки A, B и C с помощта на колчета, като средата на канапа (точка C) ще Ви послужи за център на кръга.  Той е на разстояние  0,82 m от точките A и B. От точка C пуснете канап  към точки Е и D на  разстояние 0,82 m в  двете посоки. Така ще създадете 4 точки в периферията на кръга, които ще свържeте с  кашпите.

Започнете полагането на първия ред от точка A, D, B или Е, по Ваш избор, важно е да редите кашпите плътно една до друга, по посока на часовниковата стрелка! За кръг с диаметър 1,64 m  са необходими 25 броя кашпи. Редете ги като поставите широката част плътно една до друга, а тясната част на кашпите да сочи към центъра на кръга. Запълнете вътрешната част на кръга с пръст с дебелина на слоя около 15 cm, т.е. на нивото на кашпите. Запълнете кашпите с пръст.

За втори ред с диаметър 1,20 m са необходими 20 броя кашпи. Те се подреждат с отстъп ½ от дължината спрямо първи ред, като всяка кашпа се поставя върху две кашпи от първи ред. Тясната част на кашпите сочи центъра на кръга. Отново запълнете кръга и кашпите с пръст.

За трети ред с диаметър 0,84 m пригответе 16 броя кашпи. Отново ги подредете с отстъп ½ от дължината на втори ред, максимално близко една до друга, като всяка кашпа се поставя върху две кашпи от втори ред. Запълнете отново с пръст, засадeте цветята и  се наслаждавайте на цветна каскада.

Цветен оазис във форма на елипса

Ако сте избрали цветарник с форма на елипса с 2 реда са необходими общо 56 броя кашпи.

Очертайте първи ред на цветарника

За да очертаeте елипса  използвайте  канап. С него позиционирайте основната и малките оси на елипсата. С канап с дължина 2,31 m позиционирайте точките А и B. След това определете точките  ЕD и FH с помощта на канап с дължина 1,02 m. Позиционирайте малките оси (ЕD и FH) с дължина 1,02 m спрямо голямата ос( AB) под ъгъл от 90°, като пресечната точка C трябва да е на разстояние 0,5 m от точка A, повторете същото, за да отбележите точка G.

За първи ред са Ви необходими 30 броя кашпи. Започнете подредбата на първи ред от точка A, към точка Е, като поставите 5 броя кашпи с широката страна навън и тясната страна навътре. Продължете от точка Е към F като поставите първата кашпа с широката част навътре и следващите 4 кашпи срещуположно една на друга, от точка F към B подредете 5 кашпи с широката страна навън и тясната страна навътре. Завършете елипсата, от точка B към точка A, като редите кашпите огледално. Запълнете вътрешната част на елипсата с пръст до нивото на кашпите, направете същото и с кашпите.

За втори ред са Ви необходими 26 броя кашпи. Започнете подредбата на кашпите с  отстъп ½ от дължината спрямо първи ред. Следвайте посоката и схемата на подреждане на първи ред. За по-голяма стабилност и завършения вид на цветарника, запълнете с пръст, декоративни камъчета и подходяща растителност.

Добавете подходящи външни осветителни тела, грижете се за цветарника и той ще ви се отплати с приятни моменти в  градината през цялата година.